Sự tích Lan Hồ Điệp Trắng

2019-04-26 02:04:56

Từ thuở xa xa, tất cả các loài hoa đều có màu trắng. Nhưng một ngày kia có một hoạ sỹ đã đến khu vườn; mang theo một hộp to đựng các loại mực màu và một nắm bút lông. Chàng nói với các loài hoa và các khóm hoa:

Tin tức liên quanTin tức liên quan