Chính sách bảo mật

Shop Hoa Lan Tím cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Khách hàng.

Thông tin cá nhân của các khách hàng mua hoa tại https://lantim.vn/ được shop cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Lan Tím. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và phải tuân theo.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ cá nhân khách hàng.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch cả online và offline của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, thông tin liên hệ, danh tính khách hàng đã mua hoa tại shop.