• Chậu Lan Hồ Điệp 10 Cây
  • Lan Hồ Điệp Cành
  • Chậu Lan Hồ Điệp Trắng
  • Chậu Lan Hồ Điệp Vàng
  • Chậu Hoa Lan Hồ Điệp Tím